o nama ...

"Agencija @TIC +" D.o.o. Podgorica d.o.o. je agencija za pružanje računovodstvenih pravnih i konsalting usluga.

Poslove obavljaju stručna lica sa zvanjem stručnog računovođe. Poslovni proces rada obavlja se najnovom tehnologijom. Radimo na softveru BLUE SOFT koji obuhvata kompletno finansijsko i robno poslovanje.

Ako želite da započnete bilo koji biznis obratite se našoj agenciji, gdje ćete dobiti svaku informaciju.